Vi firar med glädje och i en gemenskap med syfte Dagen av Kärlek och Tacksamhet den 24 Juni 2018. Detta event föddes ur en önskan att tillsammans skapa en värld grundad på kraften av kärlek och tacksamhet i solidaritet och samarbete människor emellan för det högsta bästa för mänskligheten och planeten.

Genom att känna den djupa känslan av tillhörighet till den mänskliga familjen, i djup respekt till Moder Jord och alla varelser som bebor den, förenas vi i ett synergistisk nätverk av rena och lysande intentioner för att expandera de höga vibrationerna på planeten. Kontakten till oss själva uppstår från våra hjärtan och styrks av jordning från Moder Jord och av den kollektiva fokuserade tanken. När kärlek flödar från en till en annan, genereras positiva flödande förändringar in i varje människa och lyfter vårt medvetande till upplysning.

Bara när vi är förenade förstärks hjärtats kraft och manifesterar samtidigt viljan att leva i höga vibrationer. Varje gång vi höjer vår frekvens formar vi en verklighet av välvilja och lyskraft och fysiskt manifesterar den verklighet vi önskar i våra hjärtan. I medvetenheten om vår kraft som medskapare av vår mänskliga och spirituella natur är vi förenade i ett enda hjärta som slår i samklang för att bringa ljus och medvetenhet till varje plats på jorden.

 


DEN STORA DAGEN AV TACKSAMHET är en stund av djup förening av våra hjärtan, i den medvetna tilliten som öppnar en ny väg för den mänskliga evolutionen i harmoni med Moder Jord. På den här dagen går vi in i vårt hjärta och in i mänsklighetens alla hjärtan och skiftar medvetandet från hjärnan till hjärtat.

 
Vi accepterar våra liv med kärlek och tacksamhet och tar ansvar för skapelsen av vår verklighet genom tankar, ord, intentioner, känslor, gester och handlingar. Detta gör vi genom att vända oss till vattnet, elementet som förkroppsligar livet. Vatten är den värdefullaste resursen på planeten: det föder och ger näring till liv, korsar och håller Moder Jord och våra kroppar består av 70% Vatten. Med kärlek och tacksamhet, ber vi om förlåtelse för varje individuell och kollektiv utströmning som inte respekterar livet, Moder Jord och oss själva. Genom vår andning återvänder vi till våra hjärtans center, i hjärtats öppenhet tackar vi.
 


12:00 - HJÄRT CENTER MEDITATION

I anknytning till Moder Jord, känner vi våra fötter stadigt på marken. Vi lyssnar på vår andning och börjar att centrera oss i våra hjärtan och tackar för gåvan av existens. Vi andas in kärlek, och andas ut tacksamhet. Vi visualiserar rötterna som växer från våra fötter och sjunker djupt ned i jorden. Vi frågar om tillåtelse till att få kontakt med de subtilaste energierna, förnimmer Moder Jords hjärta, hennes hjärtslag. Vi tar in hennes energi i våra hjärtan, och placerar den vänstra handen över vårt bröst. I förnimmelsen av den jordliga energin som flödar in i våra fötter och expanderar genom våra kroppar, anknyter vi till Solen och kallar tillbaka källan av vårt inre ljus i var och en av oss. Vi bringar sol energi till våra hjärtans center, och lägger den högra handen på bröstet över den vänstra. När vi blir punkten av sammanflöde mellan de jordliga energierna och energin från solen så expanderar vi från våra center en blandning av komplimenterande energier med Kärlek och Tacksamhet. Våra hjärtan utstrålar energi som en sol och sprider rent ljus omkring sig. Vi sammankopplar alla punkter av ljus i mänsklighetens hjärtan som smälter ihop till ett stort lysande hjärta som utstrålar ljus över mänskligheten och Moder Jord.


FÖRENING MED VALARNA OCH  VATTEN BÖNER

I öppnandet av våra hjärtan slår vi rot som ett träd som sänker sina rötter ned i Jorden, tills vi själva blir trädet. En droppe i jorden ger näring till livet i oss, en droppe från himlen föder vår uppåtgående utveckling, vår evolution i det kontinuerliga sökandet efter Solen. Föreningen av dessa två droppar smälter samman till en flod som leder oss till havet, vi blir droppen som flödar in i vattnet som håller den. Vi blir flytande som vatten och flödar ut i havet. I havet kallar vi på valarna och lyssnar till deras härliga och mjuka sånger som väcker våra minnen av vilka vi egentligen är, öppnar oss till minnena av Moder Jord. Vi tittar på valarna till vi blir en av dem. I kontakten till oss själva, öppnar vi oss till att acceptera vår känsla av existens på planeten Jorden för vår fulla insikt som gudomliga varelser förkroppsligade i den fysiska världen. Vi tackar för gåvan vi fått och vänder oss till Vattnet för att skicka ut våra böner av förlåtelse och välsignelse. I föreningen av alla mänsklighetens hjärtan, tar vi fullt ansvar för varje ord, varje gest, varje tanke, varje handling, varje känsla, vi välsignar varje hav, varje älv, varje fors, varje sjö, varje vattenflöde till den minsta droppe vatten så att den kan återgå till att flöda klar och ren på Moder Jord.  

Så är det.

 

Vi är många små droppar men varje droppe kombinerad med de andra formar hela havet. Var en del av vågen av förändring i de höga vibrationerna av Kärlek och Tacksamhet!

 

PS: Ta med dig en glasflaska fylld med vatten som du skrivit Kärlek och Tacksamhet på, mattor, stolar eller meditation kuddar för bekvämlighet.

 

 

go to the facebook event!

  VATTEN SÄLLER MANTRA FÖRE MEDITATIONER 

 
 
MEDITATION FÖR SOL HJÄRTAN

 

I anknytning till Moder Jord, känner vi våra fötter stadigt på marken. Vi lyssnar på vår andning och börjar att centrera oss i våra hjärtan och tackar för gåvan av existens. Vi andas in kärlek, och andas ut tacksamhet.
Vi håller varandras händer och säger tillsammans:
"Jag är Kärlek..jag är Tacksamhet.. Jag är Kärlek..jag är Tacksamhet..Jag är Kärlek..jag är Tacksamhet..”
Vi visualiserar rötterna som växer från våra fötter och sjunker djupt ned i jorden. Vi frågar om tillåtelse till att få kontakt med de subtilaste energierna, förnimmer Moder Jords hjärta, hennes hjärtslag. Vi tar in hennes energi i våra hjärtan, och placerar den vänstra handen över vårt bröst. I förnimmelsen av den jordliga energin som flödar in i våra fötter och expanderar genom våra kroppar, anknyter vi till Solen och kallar tillbaka källan av vårt inre ljus i var och en av oss.
Solen sänder ut strålar av ljus och skickar ständigt ut paket av lysande energi som höjer vår medvetenhet och ökar vår inre vibration.
Vi bringar sol energi till våra hjärtans center, och lägger den högra handen på bröstet över den vänstra. När vi blir punkten av sammanflöde mellan de jordliga energierna och energin från solen så expanderar vi från våra center en blandning av komplimenterande energier med Kärlek och Tacksamhet.
Vi tar emot Kärlek, vi frigör Tacksamhet.
Våra hjärtan utstrålar energi som en sol och sprider rent ljus omkring sig. Vi sammankopplar alla punkter av ljus i mänsklighetens hjärtan som smälter ihop till ett stort lysande hjärta som utstrålar ljus över mänskligheten och Moder Jord.
Vi välkomnar Kärleken från varandra och tackar för att vara en del av den mänskliga familjen.
Med Kärlek och Tacksamhet välsignar vi varje hjärta på planeten.
För det högsta bästa för mänskligheten och Moder Jord, så är det.
 
 
 
FÖRENING MED STJÄRNORNA, VALMEDITATION 
OCH VATTEN VÄLSIGNELSE BÖN 
 
 

Vi börjar med några renande andetag, andas in kärlek, andas ut tacksamhet. Andas in kärlek, andas ut tacksamhet. Jag bjuder in dig till att förlänga din fantasi och ditt medvetande genom molnen till stjärnorna, där vi finner den största källan av ljus som går att hitta. Bortom solen, i mitten av universum, den ljusaste ljuskällan. Jag bjuder in dig till att föreställa dig ljuset som strömmar ner genom stjärnorna, genom molnen och ner i toppen av ditt huvud, det strömmar ner över ditt ansikte och huvud och ner i nacken, genom axlarna och kärleksfullt flödar ner genom armarna och ut händerna, ner genom hjärtchakrat in i magen ner i bäckenet genom låren över knäna ner i vaderna och in i fötterna där det växer ut vita rötter av frid som slår rot i jorden genom ditt rotschakra eller dina fötter beroende på om du står eller sitter i fredens vita rötter. Genom ditt rot chakra eller dina fötter, beroende på hur du har valt att meditera, går vi djupt in i Moder Jord. Hon är så glad att vi har kommit för att visa vårt stöd till henne att hon lyser upp i vitt ljus och skickar kärleksfullt sitt ljus upp i våra rötter som stiger upp i fötterna genom anklarna upp till vaderna, över knäna in i låren, andas in kärlek, andas ut tacksamhet upp i bäckenet upp genom magen genom hjärtat in i axlarna ner i armarna och ut i händerna, upp till halsen och genom huvudet och upp till den ursprungliga kanalen som vi skapade genom molnen till stjärnorna som ansluter till den allomfattande närvarons källa av vitt ljus. Som ovan såsom nedan..

I öppnandet av våra hjärtan slår vi rot som ett träd som sänker sina rötter ned i Jorden, tills vi själva blir trädet.
Vi visualiserar rötterna, stammen, lövverket och, lyssnar på vår andning, vi kommer långsamt in i en allt djupare kontakt med oss själva.

En droppe i jorden ger näring till livet i oss, en droppe från himlen föder vår uppåtgående utveckling, vår evolution i det kontinuerliga sökandet efter Solen. Föreningen av dessa två droppar smälter samman till en flod som leder oss till havet, vi blir droppen som flödar in i vattnet som håller den. Vi blir flytande som vatten och flödar ut i havet.

I havet kallar vi på valarna. Vi kallar med ödmjukhet och respekterar deras närvaro. Vi lyssnar till deras härliga och mjuka sånger som väcker våra minnen av vilka vi egentligen är, öppnar oss till minnena av Moder Jord.
Ett flöde av magiska och kraftfulla ljud genomsyrar och sprider sig genom våra kroppar. Vi lyssnar till ljudet av uppvaknandet av vår mänskliga och andliga natur centrerade i våra hjärtan.

Valarna flyter i djupet av det kristallklara vattnet och väcker mänsklighetens medvetande med en dans av långsamma och harmoniska rörelser. Varje rörelse snurrar igång virvlar som sprider oändliga bubblor, i vilka var och en av planetens minnen hålls.

Vi betraktar valarna tills vi blir en av dem. I kontakten till oss själva, öppnar vi oss för att acceptera vår känsla av existens på planeten Jorden, för vår fulla insikt som gudomliga varelser förkroppsligade i den fysiska världen.
Vi känner djup Tacksamhet för gåvan vi tagit emot och vänder oss till Vattnet för att skicka ut våra böner av förlåtelse och välsignelse.

Älskade vatten, vi talar till dig med respekt och kärlek. Idag är vi här, förenade i alla mänsklighetens hjärtan, för att ödmjukt be dig om förlåtelse.
Vi tar vårt fulla ansvar för våra liv, vi ber dig ödmjukt om förlåtelse för varje ord, varje gest, varje tanke, varje handling, varje känsla som inte respekterat livet som finns i dig.
Förlåt oss .. förlåt oss .. förlåt oss ...
Vi älskar dig och vi tackar dig ..
Vi älskar dig och vi tackar dig ..
Vi älskar dig och vi tackar dig ..
Vi respekterar dig .. vi respekterar dig .. vi respekterar dig ..

Tack ... Tack ... Tack ...

Idag välsignar vi varje hav, varje flod, varje vattendrag, varje sjö, allt vatten som strömmar på vår planet till den minsta vattendroppe så att den kan återgå till att flöda klar och ren på Moder Jord.

Idag är vi här för att återuppleva vår känsla som gudomliga varelser, som medskapande varelser av harmoniskt liv baserat på respekt och kärlek.

Idag är vi här för att medvetet utvecklas som en mänsklig familj i de höga vibrationerna av kärlek och tacksamhet.


Så är det.

 
 
the meditation was written in cooperation with 
Heidi Little/International Children’s Month
 
 
THE Children's global wave of love 2018. We come together to collectively intention "Children across the planet in love, care and respect." 
From each heart center in your time zone.
 
On the 22th we focus on the awakening of the sacred femminine and on the 23th on animals and all living beeing on the planet as well as on Mother Earth.
 
 
We complete on the 24th with the heart meditation and the water blessing prayer.
 
 
Please join us in this global focus on our love life and harmonius living with Mother Earth.
 
 

大断言(Daidangen)The Grand Invocation 日本語(Japanese)  
宇宙の無限の力が凝(こ)り凝(こ)って  
真(まこと)の大和(だいわ)のみ世が生(な)り成った
Ucyuu no mugen no chikara ga korikotte, makoto no daiwa no miyo ga narinatta.
 
 
 
HÄNDELSE I ANDRA SPRÅK
 TACK

Vi tackar den japanska forskaren Masaru Emoto för att ha dokumentera vattnets förmåga att lagra minnen i form av harmoniska kristaller vid positiva vibrationer och för att ha lämnat oss vattenbönen. Vi tackar frivilliga organisationen Emoto Peace Project för samarbetet kring distributionen av barnhäftet "Message from water" för att utbilda barn om vattnets medvetenhet. Vi tackar också det amerikanska forskningsinstitutet HeartMath för att ha dokumentera det kraftfullaste energifältet i vår kropp som ligger i människans hjärta. Det elektromagnetiska fältet, som bildas av vårt hjärta, reproducerar planetens elektromagnetiska fält i skala och belyser den djupa anslutningen med Moder Jord och med alla former av liv i vårt universums matematiska och geometriska perfektion. Vi tackar vetenskapliga forskaren Roger Nelson för att ha dokumenterat effekterna på mänskligt medvetande av händelserna av Kärlek och Tacksamhet i Global Consciousness Project. Vi tackar personalen om Var Förändringen (en. "Be The Change"; it. “Essere il Cambiamento”), översättarna, musikerna och sångarna Sherden Overtone Choir och Nicola SonoSuono och alla som gör det här fantastiska evenemanget möjligt varje år.

_____

 
• Japanése 日本の: "Uchu no Mugen no Chikara ga Kori kotte, Makoto no Daiwa no Miyo ga Nari natta" 宇宙の 無限の 力が 凝り凝って 真の 大和の み世が 生り成った
• Italiano: "Il Potere Eterno dell'Universo si è riunito per creare un mondo di vera e grande armonia" 
• English: "The Eternal Power of the Universe has gathered itself to create a world of true and great harmony"
• Español: "El poder eterno del Universo se ha reunido para crear el mundo de verdadera y grande harmonia."
• Français: "Le pouvoir éternel de l'univers s'est rassemblé pour créer un monde de vérité et de grande harmonie."
• Deutsch: "Die unendliche Kraft des Universums hat sich vereint, um eine Welt wahrer und großer Harmonie zu erschaffen"
• Português: "O poder eterno do universo reuniu-se para criar o mundo de verdadeira e grande harmonia."
• Românesc: "Puterea eternã a Universului sa unit pentru a crea o lume de o adevãratã si mãreatã Armonie."
• Sveska: "Universums eviga kraft har samlats sig själv för att skapa en värld av sann harmoni."
• Chinese 中國語文: "Yǔzhòu zhōng yǒnghéng de lìliàng huìjù shì wèile chuàngzào chū zhēnzhèng dà héxié de shìjiè" 宇宙中永恒的力量汇聚是为了创造出真正大和谐的世界

Facebook Sida  - Facebook-grupp - Händelse på Facebook - E-mail