Efter succén av de tidigare eventen väljer vi att skapa ett tredje evenemang av Kärlek och Tacksamhet den 11 Juni 2017. Vi tackar den japanske forskaren Masuro Emoto för att ha dokumenterat vattnets förmåga att lagra minnen i harmoniska kristall formationer efter att de blivit utsatta för positiva vibrationer och för att ha lämnat efter sig vattenböner till oss. Vi tackar också det amerikanska forsknings institutet "HeartMath" för att ha dokumenterat det mest kraftfulla energifältet i våran kropp som genereras från det mänskliga hjärtat. Det elektromagnetiska fältet som formas av vårt hjärta återger i skala det elektromagnetiska fältet av planeten vilket understryker den djupa kopplingen med moder jord och med alla livsformer i den matematiska och geometriska perfektionen av vårt universum.

Små steg i samma riktning av många, bortom geografiska platser skapar en våg av medveten handling, en revolution av medvetande som sprider sig från kärnan av varje människa: hjärtat. Nyckeln till att skifta från sinnet till hjärtat är att flöda i den kraftfullaste energin, som är den av kärlek och tacksamhet. Kärlek och tacksamhet som sänds ut medvetet från våra hjärtans centrum, kopplingen med universum, flödar från den ena till den andra, agerar från djupet av vår varelse, både individuellt och kollektivt. När energifälten av en del av mänskligheten är stabil och expanderad så nås den kritiska massan och möjliggör stora förändringar snabbare och mer djupgående i varje människa vilket tillåter ett medvetet evolutionärt skifte. Känslan av tillhörande i unionen av ett syfte är drivkraften för att accelerera och intensifiera processer av förändring, det genererar förstärkningar av fjärilseffekten. 


 Om du vill lyssna på avsnittet på Youtube klicka här
 

DAGEN AV KÄRLEK OCH TACKSAMHET är en stund av djup union av våra hjärtan i medveten tillit som öppnar upp för en ny revolutionerande väg i harmoni med Moder Jord. På den här dagen binder vi samman våra hjärtan och alla människors hjärtan och skiftar medvetandet från sinnet till hjärtat.

När vi accepterar våra liv med kärlek och tacksamhet så tar vi ansvar för skapelsen av vår verklighet genom tankar, ord, intentioner, känslor, gester och handlingar. Vatten är den dyrbaraste resursen på planeten. Det ger näring till liv, korsar och håller moder jord och är huvud komponenten av våra kroppar som består av 70% vatten. Med kärlek och tacksamhet ber vi om förlåtelse för varje individuellt och kollektivt utflöde som inte respekterat livet, Moder Jord och oss själva. Genom vår andning återgår vi till kärnan i oss själva, i hjärtats öppenhet så ger vi tacksamhet. 

Samma rytm av liv, samma vibration. Samma intention, samma vision. Vi är här förenade i hjärta och själ för att uppleva förändring, det liv vi vill leva varje dag i de höga vibrationerna av kärlek och tacksamhet! 

 12:00 - HJÄRT CENTER BALANSERING OCH EXPANSION MEDITATION


I förbindelse med Moder Jord, känner vi våra fötter stadigt på marken. Vi lyssnar till vår andning och till jordens energi som flödar från våra fötter och expanderar ut igenom våra kroppar, vi knyter an till solen, kallar på det inre ljuset inom oss alla. Expanderar kärlek och tacksamhet från vårt center, vi känner kraften i vårt hjärta som börjar skina som kristall och sprider rent ljus omkring sig. Vi binder band mellan mänsklighetens hjärtan som expanderar och förenas till ett hjärta som blommar ut i oändlig kärlek och med ett djupt ansvar till mänskligheten och Moder Jord. I full medvetenhet av Varande Här och Nu. I det medvetna valet att öppna oss själva till kärlek i våra liv så välsignar vi varje hjärta på planeten med kärlek och tacksamhet. 


VATTEN BÖN


I öppnandet av mänsklighetens hjärtan så lyssnar vi på vår andning och vi knyter an med delfinernas sång som leder oss in i djupet av oss själva i en stund av helande och frigörande av våra känslor. Genom vår andning, genom att lyssna på våra hjärtslag så går vi in i resonans med delfinernas och alla vatten varelsers hjärtan. Vi välkomnar deras närvaro med oändlig kärlek och djup tacksamhet, och när vi andas så frigör vi alla känslor från det förflutna som inte längre är våra. Varje känsla blir till en droppe som genom kärlek och tacksamhet blir rengjord och pånyttfödd i kraften av bön. Det här frigör helande och rengörande i oss själva. Vi tackar för gåvan och vänder oss mot vattnet och förlänger vår bön med förlåtelse och välsignelse. Genom våra öppna hjärtan så välsignar vi varje hav, varje älv, varje flod och varje vattendrag till minsta vattendroppe så att de kan återgå till att flöda klara och rena på Moder Jord. 
Så är det. 

 

 
VATTEN SÄLLER MANTRA FÖRE MEDITATIONER
 
 
 
 
12:00 - KRISTALL HJÄRTE MEDITATION
 
Vi knyter an med Moder Jord, vi känner våra fötter stadigt på marken. Lyssnar till vår andning, och känner energin från jorden som flödar in i våra fötter och expanderar ut i våra kroppar, vi knyter an till solen, kallar på det inre ljuset som finns inom oss alla.

Vi välkomnar med Tacksamhet, elegansen av detta här och nu, och även om det skulle vara molnigt, så vänder vi vårt medvetande mot Solen och börjar att känna Kärleken, Energin, Ljuset.

Vi tackar för gåvan i detta ögonblick. Värmen från Solens strålar värmer våra kroppar, som en omfamning av rent Ljus. Värmen och Ljuset är energi, är Kärlek som värmer och återupplivar varje cell i våra kroppar. Vi börjar att utvidga hjärtats kraft. Kommer tillbaka i balans med vår essens, vi känner föreningen med Alltet, som genomtränger vår Varelse.

I varje ögonblick känner vi tacksamhet, öppnar vi våra hjärtan, för när vi öppnar upp låter vi Kärleken vägleda oss.

Vi expanderar Kärlek och Tacksamhet från vårt inre, vi känner våra hjärtans kraft som börjar att skina likt en kristall och sprider rent ljus omkring sig. Vi dansar runt vårt inres mitt, medan våra kristallhjärtan skiner och utstrålar all sin energi, så som Solens strålar.

Nu knyter vi an till mänsklighetens alla hjärtan. När vi deltar i denna dans, fokuserar vi på föreningen av världens alla hjärtan. Andra hjärtan som känner sig kallade, börjar att vibrera, att resonera.

Många kristaller börjar att glöda, att gnistra, att sända ut Ljus från sina egna inre källor. Dom är mänsklighetens hjärtan som expanderar och förenas i ett hjärta som med oändlig Kärlek och med en djup känsla av Ansvar omsluter mänskligheten och Moder Jord.

I full medvetenhet av varandet Här och Nu, i det medvetna valet att öppna upp i vår Kärlek till Livet, med Kärlek och Tacksamhet välsignar vi varje hjärta på vår planet.

Så Är Det.
 
 
 

DELFIN MEDITATION OCH VATTEN BÖN

I öppnandet av mänsklighetens hjärtan, ser vi framför oss hur vi står upp, höjer våra armar och tar varandras händer. Vi lyssnar till vår andning, och knyter an till delfinernas sång….. mjuka sånger av glädje, sånger av lek och sånger av kärlek som leder oss in i det kristallklara havens djup, målade av vattnets färger.

Sjögräs dansar till rytmen av livets musik, gnistrande vattenbubblor stiger upp från havets djup, färgglada fiskar simmar i de varma och kalla vatten strömmarna.. det är en festival av färger, ljud och rörelse… det är livets dans!

Vi lyssnar till våra hjärtslag, vi kommer i resonans med delfinernas, vatten varelsernas och alla levande varelsers hjärtan.

Vi känner den kraftfulla energin av renhet, den djupa avslappning som kommer från det omfamnande vattnet, och vi blir lugnade av delfinernas vackra sånger.

Nu släpper vi alla känslor från det förflutna som inte längre tjänar vårt högsta bästa. Varje känsla blir till en droppe som i Kärlek och Tacksamhet renas och regenereras, vilket bringar helande och renande inom oss själva.

Vi känner tacksamhet i våra öppna hjärtan…

Tack… Tack…Tack...

Vi håller varandras händer och vänder vårt medvetande till vattnet för att utvidga vår bön i förlåtelse och välsignelse. Älskade vatten, vi vänder oss till dig med stor glädje..

Vi är här idag, för att ödmjukt be om förlåtelse för varje känsla, varje tanke, varje ord, varje val, varje gest, varje handling som inte respekterar det liv som bor i dig - i hav, sjöar, älvar, floder, laguner, i regnet och i snön.

Förlåt oss för att vi har glömt att vara tacksamma varje gång vi dricker från dina heliga källor.

Vi ska bevara och vakta dig, som den dyrbaraste gåva.

Förlåt oss.. förlåt oss.. förlåt oss...

Du som ger näring åt liv.. du som är livet själv.. snälla ta emot våra böner från våra hjärtan.

Vi älskar dig och vi tackar dig..

Vi älskar dig och vi tackar dig..

Vi älskar dig och vi tackar dig..

Vi är här idag i öppnandet av våra hjärtan för att bygga en ny väg för den mänskliga evolutionen, baserad på respekt för livet, på repekt för oss själva.

Idag är vi här för att dela dig och respektera dig som den mest värdefulla tillgång som ger näring till varje människa och varje levande varelse.

Idag är vi förenade i ett hjärta som omfamnar mänskligheten och Moder Jord i de höga vibrationerna av Kärlek och Tacksamhet.

Idag välsignar vi varje hav, varje älv, varje bäck, till minsta droppe vatten som flödar på planeten.

Med oändlig Kärlek och djup Tacksamhet välsignar vi dig, så att du kan fortsätta att flöda klar och ren som en kristall på vår älskade Moder Jord.

Så Är Det.

 

 
 
PS: Ta med dig en glasflaska fylld med vatten som du skrivit Kärlek och Tacksamhet på, mattor, stolar eller meditation kuddar för bekvämlighet.
 
Notera: Om du vill bli en organisatör av eventet i din lokala stad, by eller land kontakta oss på email adressen: [email protected].
 

• Japanése 日本の: "Uchu no Mugen no Chikara ga Kori kotte, Makoto no Daiwa no Miyo ga Nari natta" 宇宙の 無限の 力が 凝り凝って 真の 大和の み世が 生り成った
• Italiano: "Il Potere Eterno dell'Universo si è riunito per creare un mondo di vera e grande armonia" 
• English: "The Eternal Power of the Universe has gathered itself to create a world of true and great harmony"
• Español: "El poder eterno del Universo se ha reunido para crear el mundo de verdadera y grande harmonia."
• Français: "Le pouvoir éternel de l'univers s'est rassemblé pour créer un monde de vérité et de grande harmonie."
• Deutsch: "Die unendliche Kraft des Universums hat sich vereint, um eine Welt wahrer und großer Harmonie zu erschaffen"
• Português: "O poder eterno do universo reuniu-se para criar o mundo de verdadeira e grande harmonia."
• Românesc: "Puterea eternã a Universului sa unit pentru a crea o lume de o adevãratã si mãreatã Armonie."
• Sveska: "Universums eviga kraft har samlats sig själv för att skapa en värld av sann harmoni."
• Chinese 中國語文: "Yǔzhòu zhōng yǒnghéng de lìliàng huìjù shì wèile chuàngzào chū zhēnzhèng dà héxié de shìjiè" 宇宙中永恒的力量汇聚是为了创造出真正大和谐的世界

 

 
 
SPELLISTA MEDITATION
 
 

 

EPISODER PA ENGELSKA på vår webbradio relaterade till evenemanget:

 
 
 
 
 
 
EPISODER PA ITALIENSKA:
 

 

NATURLIG LJUD i mp3

GUIDED MEDITATIONS i mp3

TEXTER OCH BILDER AV MEDITATIONER jpeg och pdf format

Sången till "Great Invocation" by Sherden O.C Water Blessing Sardinia i mp3

 


Lista aktiva händelser

Händelse Material för nedladdning

 

Händelse engelska: EN - The Great Day of Love and Gratitudine - 11/06/2017

Händelse italienska: IT - Giornata dell'Amore e della Gratitudine 2017

Händelse arabiska: AR - اليوم العظيم للحب والامتنان 2017

Händelse tyska: DE - Der große Tag der Liebe und Dankbarkeit 2017

Händelse spanska: ES - El Grand Día del Amor y del Agradecimento 2017

Händelse franska: FR - La Grande Journée de l’Amour et de la Gratitude 2017

Händelse portugisiska: PT - O Grande Dia De Amor e Gratidão 2017

Händelse rumänska: RO - Marea-Zi-a-Iubirii-si-a-Recunostintei-2017

Händelse ryska: RU - БОЛЬШОЙ ДЕНЬ ЛЮБВИ И БЛАГОДАРНОСТИ 2017

Händelse Kina: ZH - 2017年感恩地球主题日Facebook sida 
https://www.facebook.com/pages/The-Great-Day-of-Love-and-Gratitude/307409196025070

Facebook grupp
https://www.facebook.com/groups/469914173032971/

Facebook event 
https://www.facebook.com/events/220131015115638/

Musik i 432 Hz av Nicola SonoSuono 
http://www.sonosuono.it/

Mantra music: Sherden Overtone Choir

Sida på svenska 
http://essereilcambiamento.it/en-the-great-day-of-love-and-gratitudine-11-06-2017

Karta: http://www.essereilcambiamento.it/map-mappa-joining-cities-2

Information på andra språk: https://drive.google.com/drive/folders/0BySJie5_VzzbQmhhQzNjUXVkZnc?usp=sharing

email: [email protected]; [email protected]

 • Institute of Heart Math: https://www.heartmath.org/
• Dr. Emoto: https://www.facebook.com/Dr.MasaruEmoto