Nakon lansiranja dana ljubavi i zahvalnosti 23 rujna 2012, sa zadovoljstvom ćemo ponovo predstaviti ovaj svijetski događaj 22svibnja 2016.
 
Voda, koja pokriva više od 70% kopnene površine, njeguje i čini moguće životna našemplanetu. Pristup najvrednijega dobra za život je neotuđivo pravo svakog ljudskog bićada se dijeli sa svim živim bićima. U našem životu stalno dolazimo u kontakt sa tim elementom koji je dio nas, sastojeni - kao i naš planet - više od 70% od vode.
 
DAN LJUBAVI I ZAHVALNOSTI je trenutak dubokog jedinstva naša srca u svjestnom povjerenju koji otvara nove puteve ljudske evolucije u skladu sa Majkom Zemljom.
 
 
12.00 -  MEDITACIJA ZA CENTRIRANJE I ŠIRENJE SRCA
 
Zajedno jedni s drugima, držeći se za ruke ili zamišljajući da to činimo, spojimo se sa Majkom Zemljom kroz naš dah. Ostajemo usredotočeni na to, slušajući naše otkucaje i pustimo da nas spoje sa onima od svih živih bića. Vizualizirajmo korijenje koje počinje od stopala i kao korijenje od drveta ponira u zemlju i uklapa se u nju, stvarajući čak i dublju vezu koja nas ujedinjuje u srce Majke Zemlje. Energija zemlje penje se od stopala kroz naše tijelo. Kasnije, opažajmo sunce ili zamišljajmo da smo spojeni s njim, i visualizirajmo svjetlo u središtu sebi koje se proširuje do Sunca. U centru, u našem srcu, spajaju se dvije energije, zemljina i solarna. Stavimo sada ruke na prsa i počnimo osjećati ljubav i zahvalnost rasti u nama dok nas ispune u potpunosti. Kada imamo osjećaj da smo puni, pustimo da ova moćna emanacija teće do srca svakog čovjeka i svakog bića.
 
MOLITVA BLAGOSLOVA VODE
 
U otvaranju našega srca širijmo visoku vibraciju ljubavi i zahvalnosti, tako da se voda može vratiti čista i bistra kao kristal. Ova vibracija se širi od centra sebe i generira učinke u svako more, jezero, okean, sve do najmanje kapljice vode, regeneriše zemljišta do koja dospijeva voda, ljude koji piju bistrinu ovog izvora, životinje i biljke koje nastanjuju svete vode našeg blagoslova, svaki oblik života koji dolazi u kontakt s višim vibracijama ljubavi i zahvalnosti generirane od čistoće naše namjere.
 
 
World Heart Meditation and  Water Blessing Prayer only instrumental
 
 
 
 
 
 
 
 
Događaj na francuskom: FR - Journée de l'Amour et Gratitude
 
Događaj na španjolskom: ES - Día del Amor y la Gratitud
 
Događaj na njemačkom: DE - Tag der Liebe und der Dankbarkeit
 
Događaj na rumunskom: RO - Ziua Iubirii si a Recunostintei
 
 
 
Događaj na portugalskom: POR - O Grande Dia De Amor e Gratidão
 
Događaj u japanskom: JA - 重要な愛と感謝の日
 
 
 
 
Za više informacija: www.essereilcambiamento.it
 
Facebook događaj: “The Great Day of Love and Gratitude 2016 - La Grande Giornata dell'Amore 2016”: https://www.facebook.com/events/964670973610467/
 
 
Glazba za 432 Hz Flavia Vallega: http://flaviavallega432hz.wix.com/cantodelalma